Er du selv eller en af dine nære og kære kommet ud i et farligt alkoholmisbrug, som har taget overhånd i livet? Så er det på tide at opsøge et behandlingscenter med henblik på en effektiv alkoholbehandling.

Hvad er en alkoholbehandling?

En alkoholbehandling er en form for behandlings forløb som har til formål at hjælpe den alkoholiserede person med i fremtiden at undgå alkohol eller andre afhængigheds skabende substanser.

Alkoholisme og andre former for afhængigheds betinget misbrug kan ikke ”helbredes” som sådan. Har man først én gang befundet sig i afhængighedens stærke favntag vil man altid have en rem af huden, og vil meget nemt kunne falde tilbage i misbruget igen. For mange alkoholikeres vedkommende drejer det sig blot om en ekstra genstand – så er de tilbage i alkoholisme og vil skulle begynde forfra med afvænning.

Derfor handler en vellykket alkoholbehandling ikke så meget om at fjerne substansen for dermed at udelukke en afhængighed. Den handler om at bevidstgøre den misbrugsramte person om hans eller hendes egne individuelle grænser og formåen. For den misbrugsramte er det vigtigt at opnå en erkendelse af sine svagheder, således at man kan lære at sige nej tak når man bliver budt alkoholiske drikke.

Dette kan godt være rigtig svært i et samfund som det danske, hvor alkohol er så indgroet en del af vores sociale mønstre og traditioner. Men som tørlagt alkoholiker lærer man at holde hovedet højt og ikke lade sig dømme af omverdenen.

Hvor kan jeg få en effektiv alkoholbehandling?

På Behandlingscenter Stien, som er et af de mest ansete og velrenommerede misbrugscentre i Danmark, er det dygtige personale specialiseret i behandling af alkoholmisbrug. Her vil du kunne få et behandlingsforløb som strækker sig over fem uger – og med gode resultater. Du kan læse mere om afvænning og behandling hos Behandlingscenter Stien på behandlingscenter-stien.dk