Går du rundt med daglige smerter i din krop, eller er du invalideret af gigt, sklerose eller lignende? Så bør du undersøge muligheden for at komme med i en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Sådan én er netop nu i gang i Danmark – og du kan læse mere her.

Hvori består forsøgsordningen med medicinsk cannabis?

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft i 2018, og skal forløbe over fire år. De læger, som deltager i ordningen, får mulighed for ordinere en type medicinske cannabis produkter, som hidtil har været ulovlige i Danmark – også til medicinsk brug. Forsøgsordningen er særligt tiltænkt visse patient grupper, her under patienter med kroniske smerter og sklerose patienter.

Kan jeg komme med i en forsøgsordning med medicinsk cannabis?

Det er ikke ligetil at få lov at deltage i medicinske forsøg. Lægerne screener hver enkelt patient meget grundigt for at vurdere om vedkommende er egnet til forsøget. Der er selvfølgelig mange egnetheds parametre, som skal være opfyldt, førend man kan få lov at deltage i et medicinsk forsøg med cannabis.

Ordningen er eftertragtet blandt især kroniske smerte patienter, patienter med sygdomme og lidelser så som fibromyalgi, sklerose eller gigt, kræft patienter og patienter med andre somatiske dårligdomme. Også mennesker med psykiske lidelser så som angst, depression eller skizofreni har medicinsk cannabis højt på ønskelisten over mulige behandlinger, da forsknings resultater fra andre lande peger i retning af en meget høj effekt og meget få bivirkninger.

Selv om du skulle lide af en af disse sygdomme, er det stadig svært at få udskrevet medicinsk cannabis – også selv om din læge deltager i den igangværende forsøgsordning. Der er dog meget der tyder på at såvel læger som sundhedsmyndigheder er ved at bløde op – og det er gode nyheder for dig, som gerne vil dulme dine smerter eller fjerne dine sygdoms symptomer ved hjælp af medicinsk cannabis. Indtil da kan du købe blandt andet CBD olie online via en autoriseret forhandler – læs mere på cannabis-danmark.dk