Er du typen, som går op i din mentale såvel som din fysiske sundhed? Ser du en stor sammenhæng imellem dit psykiske velbefindende og velvære og balance i din krop? Og ønsker du, at de sundheds fremmende behandlinger, du får foretaget, hat et helheds orienteret sigte? Så kan du med stor fordel forsøge dig med akupunktur.

Hvad er akupunktur?

Akupunktur er en holistisk behandlings form, som tager udgangspunkt i filosofien om kroppens egne energibaner – de såkaldte meridianer. Den energi, som kroppen bruger på at holde sig kørende og hele sig selv, kaldes for chi. For at chi kan flyde frit og uhindret i kroppen, må dennes meridian baner ikke været blokeret på nogen måde.

Sker dette, vil der opstå ubalancer i kroppens systemer, hvilket kan føre til inflammatoriske tilstande og fysisk såvel som psykisk sygdom og lidelse. Historisk set har akupunktur sine rødder i den oldgamle kinesiske naturfilosofi som kaldes Tao, og som foreskriver et helheds syn på mennesket. Akupunktur har været anvendt som led i behandlinger i hele det fjerne østen i årtusinder før den vestlige medicin kom på banen.

Hvordan foregår behandling med akupunktur?

Når du lægger dig på briksen hos en behandler, som anvender akupunktur i sin terapeutiske tilgang, vil han eller hun til at begynde med gennemføre en grundig undersøgelse af din krop, og spørge ind til din generelle sundheds tilstand. Herefter vil et behandlings forløb blive tilrettelagt under hensyntagen til din unikke sygehistorie.

Den konkrete behandling består i, at tynd nåle føres ind i hud og muskler, hvorved nerverne stimuleres. I følge den gamle filosofi vil dette føre til ophævelse af de blokeringer, som er opstået i dine meridian baner, hvorved din livsenergi kan flyde frit, og derved tillade kroppen at genoptage sine healings processer.

Du kan bestille tid til en behandling med akupunktur i Køge på acuangel.dk