Det kan være rigtig hårdt og tungt at erkende, at man har et alkohol problem. Faktisk kan det være så vanskeligt at indrømme et misbrug af alkohol over for sig selv, endsige over for resten af verden. At mange alkoholikere dør i troen på, at de da i hvert fald aldrig har haft et problem med deres alkohol indtag. ”Jeg kan stoppe, når jeg vil” eller ”Så meget drikker jeg faktisk heller ikke” er udsagn, man ofte hører fra selv mangeårige alkoholikere, som har mistet alt, hvad der er værd at miste, på misbrugets alter: Job, bolig, familie og venner.

Der skal således rigtig meget til for med succes at overbevise en alkoholiker om, at vedkommende har et problem, som kræver professionel behandling. Ikke desto mindre er det din pligt som pårørende at tage netop dette skridt.

Få hjælp til at konfrontere din alkoholiserede pårørende

Dette betyder dog ikke, at du blot skal fare frem med dine pointer – især ikke mens den misbrugsramte er påvirket af alkohol. Du kan faktisk risikere at gøre situationen værre, hvis du kun gør et halvhjertet forsøg, eller ikke har en plan for et videre forløb i baghånden.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få hjælp til begge dele. Behandlingscenter Stien har lang og succesfuld erfaring med såvel tilrettelæggelse af den svære konfrontation – for eksempel i form af en såkaldt intervention – som med planlægning af behandlings forløb for alkoholikere og andre misbrugere.

Ved en intervention samles flere af den misbrugsramtes pårørende, for eksempel venner og familie, og forklarer vedkommende hvorfor han eller hun skylder dem at få styr på sit liv. Når den misbrugsramte endelig overgiver sig, vil Behandlingscenter Stien stå klar med et behandlingstilbud, som i langt de fleste tilfælde vil kunne hjælpe den misbrugsramte tilbage på sporet. Læs mere om alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk